Gå till:

Genetisk volymvinst över tid för gran

En tidig mätning av höjd och diameter på gran ger en bra fingervisning om framtida arealproduktion. Det bekräftas i den här studien, där vi följt upp två försök efter 30 år.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 973-2018.

Tidiga höjdmätningar brukar ofta användas som urvalskriterium för genotyper i olika förädlingsprogram där målet är att få en högre volymproduktion över tid.

Syftet med den här studien var att jämföra tidiga höjdskillnader med senare skillnader i arealproduktion mellan förädlat material och plantor från beståndsfrö. Studiens två försök etablerades år 1988 i Remningstorp och har gallrats två gånger.

Resultaten visar att det förädlade materialet var 22,3 procent högre vid mätning efter sex år och att volymproduktionen vid 30 års ålder var 21,5 procent högre. Detta visar att produktionsskillnaden mellan materialen vid halva omloppstiden ligger på ungefär samma procentuella nivå som den från de tidiga höjdmätningarna. 

En tidig mätning av höjd och diameter verkar alltså ge en bra indikation av en potentiell relativ framtida vinst i arealproduktion.

Läs rapporten i sin helhet på länken.

Nr 19-2018    Publicerad 2018-03-16 07:00
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.