Gå till:

Även träd har anlag för knubbighet

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Det går att påverka stamformen genom urval. Det är alltså möjligt att förädla fram både slankare och ”knubbigare” träd.

Forskare från SLU och Skogforsk har tittat närmare på om urvalet av träd i förädlingen påverkar stamformen. Studien visade att granplusträden var "knubbigare", det vill säga hade en lägre kvot mellan höjd och diameter än närliggande träd, medan det omvända gällde för tall. Varför tallplusträden var slankare kan inte fastställas säkert, men troligtvis vägde kvalitetsaspekter tyngre vid urvalet.

Genetiken spelar roll

Även i försök med avkommor från plusträd pekade resultaten åt samma håll. Granplusträdens avkommor var knubbigare än närliggande träd medan avkommorna av tallplusträd var slankare. Genetiken verkar alltså spela en relativt stor roll vid urvalet av plusträd.

Formen kan påverkas

Heritabiliteten (graden av ärftlighet) för slankhet var måttlig men signifikant för både gran och tall, vilket innebär att det går att påverka stamform genom urval. Av särskilt intresse är sambandet mellan slankhet och höjd respektive diameter. Ett genetiskt urval för höjd ledde till att träden blev grövre i förhållande till höjden och detta gällde för båda trädslagen. Samma resultat erhölls efter urval för diameter. För att bibehålla slankheten krävs att denna faktor uppmärksammas särskilt vid urvalet.

Detta är en sammanfattning av en artikel som publicerats i Silva Fennica, för att läsa hela artikeln följ länken nedan eller klicka här.

Nr 38-2018    Publicerad 2018-06-27 07:00
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.