Gå till:

Snytbaggens skador påverkas av granens genetik

Gnag av snytbaggar är ett av de största hindren för lyckade föryngringar. Nya forskningsresultat visar att det finns genetisk variation hos gran som påverkar hur mycket plantorna skadas av insekten.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Tree Genetics and Genomes.

Forskare från SLU, Umeå universitet, Skogforsk och forskningscentrat MBG-CSIC i Spanien har analyserat snytbaggegnag i två stora fältförsök med olika gransorter för att se om det finns genetisk variation i hur mycket olika granplantor drabbas av gnagen.

I ett fältförsök i Uppland planterades ungefär 10 000 plantor från totalt 52 olika moderträd från det svenska förädlingsprogrammet. I ett andra steg testades plantor från 24 av de ursprungliga mödrarna. På varje planta mättes angrepp av snytbagge, kondition och tillväxt under de två första tillväxtsäsongerna.

Resultat från analysen pekade på en signifikant genetisk effekt mellan olika granmödrars resistens mot snytbagge. Det visade sig också att det var plantor från samma mödrar som klarade sig bra på båda försökslokalerna.

Den genetiska effekten är inte tillräcklig för att helt eliminera risken för snytbaggeskador i en plantering. Resultaten i denna studie tyder på att det skulle vara möjligt att minska plantavgången med 10-20 procent om man succesivt testar och tar bort de mest känsliga granarna ur förädlingsprogrammet. Det förutsätter att det inte finns några ofördelaktiga samband mellan resistens och andra viktiga förädlingsegenskaper.

Nr 98-2017    Publicerad 2017-11-20 07:00
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Insektsskador
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.