Gå till:

Rätt maskin i rätt bestånd ger stora vinster

Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Genom att välja rätt maskin till rätt avverkningstrakt kan drivningskostnaderna minska med 2,5% - 6,5%. Det visar en studie av maskinresursoptimeringar för SCA Skog AB i Medelpad och Västerbotten.

Skogforsks analyser visar att man med ett maskinresursoptimerat arbetssätt vinner i prestation, men tappar i resor och flyttar. Sammantaget kunde dock drivningskostnaden sänkas med mellan 2,5 % (i Medelpad) och 6,5 % (i Västerbotten). I analyserna ingår också en strävan att använda sig av större maskinmodeller, som är mera produktiva i de flesta typer av bestånd.

Tidigare projekt inom maskinresursoptimering har identifierat potentialer att reducera kostnaden i drivning med storleksordningen 2 – 10 %. Den största potentialen ligger i att välja rätt maskinsystem till rätt trakt. Det beror på att den direkta drivningskostnaden står för cirka 90-95 procent av den totalkostnaden, där även rese- och flyttkostnader ingår.

Det finns därför en potential i att öka aktionsradien för avverkningslagen. Både entreprenörer och uppdragsgivare kommer att vinna ekonomiskt på en bättre anpassning av rätt maskinlag till rätt trakter. Entreprenörerna tilldelas trakter som deras maskiner är högproduktiva och lönsamma i, vilket samtidigt medför att avverkningskostnaderna blir lägre för uppdragsgivaren.

Å andra sidan finns det en mjuk dimension i detta som i praktiken måste hanteras i affären mellan beställare och uppdragstagare: mer och längre resor för entreprenörer och maskinförare innebär en krångligare arbetssituation, sett till t.ex. familjeförhållanden, arbetsmiljö och olycksrisker vid resor.

Nr 10-2017    Publicerad 2017-02-15 06:00 )
Planering
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Skotning
Uppföljning
Transport & logistik
Flödesplanering
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.