Gå till:

Regler för transport av farliga och miljöskadliga ämnen

För arbetet i skogen krävs transporter av farliga och miljöskadliga ämnen, som diesel och spillolja. Här finner du en sammanfattning av de regler som direkt berör skogsbruket.

EUs regelverk för av farligt gods är omfattande och sedan 1 juli 2017 gäller nya regler. För att underlätta tolkningen har skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) valt ut och sammanfattat det som direkt berör skogsbruket.

Du hittar de nya reglerna i ”Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket”, version 2017-09-18, som finns nedan. Ladda hem den nya pdf:en, och släng alla tidigare versioner!

I handboken beskrivs vilka tillstånd och vilken utbildning som krävs för olika typer av transporter och olika slags gods. Dessutom får du veta hur fordon och vagnar skall märkas, mallar för blanketter med mera. Allt för att förenkla din tillämpning av de nya reglerna.

Nr 56-2017    Publicerad 2017-07-01 12:00
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.