Gå till:

Kombinerat urval för tillväxt och vedstyvhet ger även bra fiberegenskaper

De negativa kopplingar som finns mellan tillväxt och vissa ved- och fiberegenskaper kan hanteras genom ett kombinerat urval i skogsträdsförädlingen, där hänsyn tas både till diameter och vedstyvhet.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Tree Genetics & Genomes.

Det visar en vetenskaplig undersökning baserat på cirka 5 600 borrkärnor från avkommor till 524 plusträd i två fältförsök i Skåne respektive Småland. Årsring för årsring upp till ring 15 i brösthöjd, analyserades borrkärnorna noggrant med Silvican  (ett instrument som mäter ved och fiberegenskaper på extremt detaljerad nivå) på Innventia, med avseende på fiberns bredd, väggtjocklek, längd och fiberns vikt/längdförhållande. Dessa är alla egenskaper har betydelse för skogsindustriella produkter.

Resultaten från undersökningen visar att:

  • Arvbarheten är hög för de undersökta egenskaperna. Det innebär att de går att påverka med växtförädling.
  • Det är liten samverkan mellan genotyp och miljö mellan lokaler för fiberegenskaper. Det innebär att generella slutsatser kan dras även om egenskapen bara mäts på en eller ett fåtal lokaler.
  • Om urval görs för diameter eller vedstyvhet (MOE) (enbart eller i kombination) påverkas inte fiberegenskaperna nämnvärt, men kombinationsurvalet rekommenderas.
  • Det går att göra ett relativt tidigt urval för flertalet fiberegenskaper.

Läs artikeln i sin helhet på länken nedan.

Nr 80-2017    Publicerad 2017-09-22 07:00
Förädling & plantor
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.