Gå till:

Så utformas kantzonen

Att lämna en kantzon är en viktig hänsynsåtgärd vid avverkning. I den här filmen får vi veta hur den ska utformas för att göra maximal nytta

Skogen närmast ett vattendrag, kantzonen, är viktig. Träden ger skugga, tillför död ved och livsrum för de organismer som lever i vattnet. Genom att ta hänsyn och utforma kantzonen rätt kan man undvika de negativa effekterna från avverkning. I filmen möter vi specialister från Skogforsk, Skogsstyrelsen och Greensway som berättar om samspelet mellan skogen och vattendraget och ger tips hur en kantzon ska utformas för att göra maximal nytta.

Filmen är en fördjupning till huvudfilmen Spårlös och är producerad av Heurgren produktion på uppdrag av Skogforsk tillsammans med Skogkurs och med finansiering ifrån forskningsrådet Formas.

Nr 21-2017    Publicerad 2017-03-14 07:00
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Hänsyn
Naturhänsyn
Mark & vatten
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.