Gå till:

hprCM – modul för beräkning av trädegenskaper och skogsbränslekvantiteter baserat på skördardata

Schematisk bild som visar hur skördardata skickas direkt (hpr) eller via en konverterare (pri) till hprCM.
Denna rapport beskriver ett arbete med att utveckla en beräkningsmodul för skattning av trädegenskaper som höjd och kvantiteten primärt skogsbränsle baserat på skördardata.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 944-2017.

I en tidigare studie har ett system för produktions­rappor­­tering av skogsbränsle tagits fram och utvärderats. De tester som gjorts inom projektet visar på god överrens­stäm­melse på objekts­nivå mellan beräknade värden och motsvarande kvantiteter inmätta vid värme­verk. Intressent­företagen i projektet har visat på stort in­tresse för resultaten och ut­tryckt en vilja att omgående utnyttja det framtagna produk­­tionsrapporte­rings­systemet i sina verksamheter varför det beslutades om en fortsättning i form av ett implemente­rings­projekt.

Det primära syftet med detta implementeringsprojekt var framtagande av en be­räk­ningsmodul som ska kunna införas direkt och generera information om avverkade kvantiteter grot och stubbar i företagens planeringssystem. Skogforsk har utvecklat beräkningsmodulen hprCM (”harvester production Calculation Module”) som har byggts in i SDC:s system för produktionsrapportering.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 76-2017    Publicerad 2017-09-13 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

William Siljebo

Umeå universitet
 +46 90-786 51 51

Nazmul

Bhuiyan

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.