Gå till:

Frostrisken avgör var granplantorna passar bäst

Olika gransorter klarar frost olika bra.
Risken för vår- och höstfroster spelar stor roll för hur olika gransorter uppför sig på olika lokaler. Det är därför avgörande att ta hänsyn till olika fröplantagers beteende vid val av plantor.

Artikeln baseras på en vetenskaplig artikel publicerad i Tree genetics and genomes.

I en studie med 20 försök i södra Sverige där avkommor från mer än mer 2500 plusträd av gran testades, undersöktes det så kallade ”genotyp x lokalsamspelet”. Det kan kort beskrivas som benägenheten för olika sorter att få olika ranking beroende på försökslokalens egenskaper. De 20 testlokalerna visas i figuren.

I studien undersöktes korrelationer mellan ingående sorters prestation på olika försökslokaler. Av egenskaperna på försökslokalerna var det förekomsten av dagar då dagsmedeltemperaturen understeg 3,2 grader under maj och juni, som förklarade mest av rangordningsskillnader för sorter mellan lokaler. Det vill säga risken att skadas av försommarfrost. Den andra signifikanta egenskapen var dagsmedeltemperaturer under 1,3 grader för september och oktober, det vill säga risken att drabbas av höstfrost. Nederbörd under hela året eller tillväxtsäsongen hade i likhet med årsmedeltemperatur eller temperatursumma under tillväxtsäsongen ingen signifikant inverkan på samspelet mellan genetik och testlokal.

Vid en analys av de allra bästa föräldraträden i studien noterades en stor variation på olika lokaler. Vid praktiskt urval av material till fröplantager och fortsatt förädling bör stor hänsyn tas till stabilitet över lokaler.

Studien tydliggör vikten av att ha tillräcklig genetisk överlappning mellan försöksserier och att ha bra koll på klimatet på försökslokalerna. Skogforsk sätter därför numera rutinmässigt ut temperaturloggrar i alla fältförsök.

Nr 89-2017    Publicerad 2017-10-26 08:31
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.