Gå till:

360-film kan ta skogen till staden

Se till att maximera bildrutan och ha bästa möjliga upplösning.
360-film ger tittaren möjlighet att se sig omkring i filmen, och kan användas för att ge en känsla av hur olika skogar upplevs. Här är en film som jämför olika grader av hänsyn vid avverkningen.

Den här filmen är gjord som ett pilotprojekt för att undersöka metoder för att effektivare kommunicera skog och skogsbruk. Tekniker som virtual reality (VR) och augmented reality (AR) öppnar möjligheter för skogsbruket att på förhand demonstrera effekten av olika skogliga åtgärder, till exempel för beslutsfattare, skogsägare, närboende eller andra. Tekniken har också potential att underlätta skogsbrukets samhällskommunikation, där det är lättare att visa än att förklara, särskilt om man har olika förkunskaper.

Filmen är en så kallad 360-film, och är ett steg på vägen mot VR och AR. Tekniken ger möjlighet att med relativt små resurser och lättillgänglig teknik ge en förnimmelse av hur olika skogar upplevs.

Att tänka på när du ser filmen

På dator

Se till att ha maximerat bildfönster. Har du ett par virtual reality-glasögon använd gärna dem. Annars går det bra att dra sig runt med hjälp av musen. Se till att ha bra uppkoppling för att kunna se i maximal upplösning.

På mobil eller surfplatta

Genom att vända dig runt med telefonen eller surfplattan kan du se dig omkring i de olika skogslandskapen. 

Om skogen

Filmsekvenserna är från Effaråsen väster om Mora. Här har Skogforsk tillsammans Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog utfört olika typer av åtgärder på ett 140 hektar stort område med gammal tallskog. Tanken är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av naturhänsyn på den biologiska mångfalden och framtida skogsproduktion, på kort och på lång sikt.

Nr 110-2017    Publicerad 2017-12-18 09:19
Skogsskötsel
Hänsyn
Naturhänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.