Gå till:

Poppel och hybridasp – historik och plantmaterial

Foto: Jordbruksverket
Förädlingsarbetet för hybridasp och poppel i Sverige påbörjades 1939, för att återupptas på 80-talet. Lars-Göran Stener berättar i det filmade föredraget om bakgrunden för dagens odlingsmaterial.

Filmen är producerad av Jordbruksverket i samband med ett seminarium som arrangerades tillsammans med Hushållningssällskapet på Skogforsk i Ekebo i juni 2016.

Hybridasp är en korsning mellan den europeiska och nordamerikanska aspen. De första svenska korsningarna gjordes i Ekebo, Svalöv, år 1939. Då de visade sig växa oerhört bra gjorde Svenska tändsticksbolaget ett korsningsarbete mellan 1940-1965. Under 1980-talet blev intresset för att återbeskoga åkermark större, varför Institutet för Skogsförbättring (senare ombildat till Skogforsk) valde ut 280 stycken plusträd, det vill säga träd som växt särskilt bra och med god vitalitet, som testades.

Hör Lars -Göran Stener berätta mer i det filmade föredraget.

Nr 75-2016    Publicerad 2016-09-06 07:00
Förädling & plantor
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.