Gå till:

Byte av prislistor på två minuter istället för tre veckor

Foto: Johan Heurgren
För 20 år sedan tog byte av prislista i skördare tre veckor. Inom kort kommer det att gå på två minuter. Vinsterna i arbetstid är stora och vinsterna med snabbare industribeställningar ännu större.

Den nya generationen av standard för kommunikation med skogsmaskiner, StanForD 2010, håller på att införas i det svenska skogsbruket. En viktig nyhet i den nya standarden är att styrningen förändras och ”flexibel aptering” introduceras. Det innebär att en ny sågverksbeställning i princip automatiskt ska kunna skickas ut och uppdatera apteringsstyrningen i en skördare. För att utnyttja potentialen i det nya systemet så introducerar SDC ett nytt system för att skicka instruktioner direkt ut till skördarens dator. Skördardatorn kan automatiskt identifiera att en ny instruktion har kommit och meddelar föraren detta. Datorn kan också föreslå att den nya instruktionen ska börja användas direkt.

Först ut att testa den nya standarden på bred front är Sveaskog som har kommit igång med 15 skördare under hösten 2016. Sveaskog testar även sändning av instruktioner till skördarna med SDCs nya funktionalitet.

Thorbjörn Westman på Sveaskog är en av de som testar systemet.

– Vi gjorde ett test där vi lagrade ner en ny instruktion till SDC för distribution till en skördare. Två minuter efter sändning så plingade det till i skördardatorn och frågan om maskinen skulle uppdateras dök upp på skärmen, säger han.

Lagarbete bakom genombrottet 

För att byta prislista för 20 år sedan tvingades man åka bil ut till skördaren och manuellt lägga in alla filer, det tog ofta flera timmar att köra dessutom blev det inte sällan en timmes driftstopp på skördaren under arbetet. Att uppdatera alla skördare på en förvaltning tog i bästa fall flera veckor, i sämsta fall genomfördes aldrig uppdateringarna. Nu är vi nära en situation där det bara tar två minuter och då kommer man att kunna skicka den nya prislistan direkt ut till alla skördare med en enda knapptryckning.

Bakom utvecklingen ligger ett stort arbete från många partners. Beslutet att jobba med en ny standard togs 2006. I januari 2011 klubbades en första struktur vid ett StanForD-möte i Helsingfors. Under perioden 2011 till 2016 har maskintillverkare och IT-företag som till exempel SDC jobbat med anpassningar av sina system. Under 2016 arbetar många skogsföretag intensivt för att komma igång med StanForD 2010 och anpassa sina system.

Exempelkalkyl för uppdatering av 25 skördare

1996

Fyra arbetstimmar för tjänsteman per maskin och en timmes driftstopp på maskinen. Dessutom fem mils bilkörning per maskin.

Total tidsåtgång: 100 arbetstimmar, 25 skördartimmar och 100 mil i bil. Uppskattad kostnad 64750 kr (dagens penningvärde).

2016

Lagra instruktion för tjänsteman på server cirka en minut. Bekräftelse i skördare ny prislista ca 30 sekunder per skördare. Uppskattad kostnad ca 258 kr.

 

Exempelkalkylen visar på en kostnadseffektivisering med 250 gånger. Men den kanske största vinsten ligger dock i många fall i att en industribeställning kan effektueras cirka tre veckor snabbare. Därigenom kommer sågverken få sina beställningar snabbare och andelen rätt anpassad råvara blir större.

Skogforsk kommer under oktober månad att testa de nya StanForD-funktionaliteterna tillsammans med alla maskintillverkare under Virkesvärdestest 2016.

Resultatet kommer att presenteras på Skogforsks konferens Virke16 den 7-8 december.

John Arlinger, Skogforsk, Thorbjörn Westman, Sveaskog, och Daniel Olsson, SDC, firar introduktionen av ”flexibel aptering” i svenskt skogsbruk med tårta i samband med samverkansgruppen Brukargrupp virkesvärdes höstmöte 2016.

Nr 91-2016    Publicerad 2016-10-10 07:52 )
Virkes & bränsleegenskaper
Virkesdata
Aptering
Referenser
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.