Gå till:

Skonsam och produktiv markberedning

I tio års tid har forskarna testat olika tekniker för inversmarkberedning. Nu, 2015, är det dags att lämna över ett fungerande koncept till skogsbruket och tillverkarna.

Under utvecklingsarbetet av den nya metoden och i jakten på tekniska lösningar har bättre lönsamhet och ökad skonsamhet varit nyckelbegreppen.

Under säsongerna 2013 och 2014 testades den nya metodiken och det tekniska konceptet i flera försök. Resultaten visar att metoden ger bra resultat på alla marker där harvning eller högläggning, används idag.

De goda biologiska förutsättningarna som inversmarkberedning medför innebär att plantornas tidiga tillväxt kommer att öka, men den stora fördelen är att kvaliteten på markberedningspunkterna blir bättre och överlevnaden högre.

Högre plantöverlevnad minskar föryngringskostnaderna direkt eftersom färre plantor behöver planteras. Metoden medför även lättare plantering och billigare röjning eftersom den mindre och skonsammare markpåverkan ger självklara planteringspunkter och färre röjstammar.

Forskaren Lars-Göran Sundblad bedömer att utvecklingsprojektet är färdigt att lämnas över till tillverkare under 2015 då de grundläggande principerna för konceptet är klarlagda. Se mer i filmen.

Filmen visades första gången på konferensen Ukonf15.

Nr 39-2015    Publicerad 2015-03-24 07:14
0 Kommentarer
Författare

Lars-Göran

Sundblad

Tidigare anställd
 070 - 661 64 82
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.