Gå till:

Skogsbränslelogistik och effektiva transporter

Sänkta transportkostnader skulle göra det lönsamt att ta ut skogsbränsle från en större del av landet och därmed öka användningen av förnybar energi. Men för det krävs en optimal logistikkedja.

Artikeln är en del av rapporten "Skogens energi – en källa till hållbar framtid" som finns att läsa i sin helhet online eller köpa under "Produkter och evenemang". 

Transporter står för nästan 30 procent av kostnaderna för att hantera skogsbränsle fram till slutkund. Eftersom branschen har låga marginaler kan en sänkt transportkostnad göra mycket för användningen av biobränsle.

Området skogsbränslelogistik berör allt från konkreta tekniska problem, som skyddsplåtar vid transport av delkvistad energived, till komplexa frågor som lägesbyten och transportstyrning. Terminaler och lagring är också viktiga delar som påverkar både kostnader och kvaliteten på produkten. Det handlar om att se helheten, men också detaljerna, så att både teknisk och metodmässig utveckling kan ske i samarbete mellan tillverkare, användare och forskare.

Högre lastvikter

Tre 74-tons flisbilar har studerats inom ESS-programmet. De ingår också i det s.k. ETT-projektet och har alla tagits i drift under 2014. Det är sidotippande skåpbilar som rymmer ca 150 m3 och de är 25,25 meter långa. Den potentiella bränslebesparingen för 74-tons lastbilar är 10-13 procent jämfört med konventionella 60-tonsfordon. Det krävs en hög lastfyllnadsgrad för att nå den potentialen, vilket fordonen hittills också har haft. Nästa steg blir att förlänga en av flisbilarna till 33,7 m (bruttovikt 98 ton) genom att koppla till en link mellan bil och släp. Ett nytt forskningsprojekt för att testa och utvärdera detta har redan startat. 

Förutom dessa tre flisbilar testas ett system där en 32-tons huggbil med ett 42-tons släp samarbetar med ett 74-tons flisekipage. De byter släp med varandra vid avlägget vilket gör att huggbilen huvudsakligen kan ägna sig åt att hugga, med enstaka vändor till industri, medan flisbilen sköter det mesta av transportarbetet. Den ökade bruttovikten ger utrymme för ett relativt kraftigt huggaggregat på bilen och givetvis extra transportkapacitet tack vare det större släpet. 

Än så länge ges endast tillstånd för tyngre lastbilar inom forskningsprojekt, men regeringen följer utvecklingen och väntas tillåta 64 tons bruttovikt som ett första steg.

Frågan om bruttovikter på fordonståg diskuteras på många håll i världen. I Sydeuropa finns ett motstånd mot stora lastbilar, men även där diskuteras frågan från olika håll. Exempel på länder som nyligen höjt sina lastvikter är Norge (60 ton) och Finland (76 ton), men även i Holland, Tyskland och Danmark testas 60 ton på försök.

Skyddsplåtar för säker transport

Delkvistade sortiment är en transportmässig utmaning. Det är svårt att få upp lastvikten och material kan falla av lasset om man använder en vanlig timmerbil med stakar. Som en möjlig lösning testades lätta skyddsplåtar som enkelt kunde monteras och demonteras från stakarna på en timmerbil. Lastvikten förblev dock låg i studien, men trafiksäkerheten blev bättre. Då lastning och lastsäkring går snabbare med skyddsplåtar beräknades de vara lönsamma på korta transportavstånd.

Lägesbyten av skogsbränsle

Det är idag vanligt att skogsföretag byter massaved och timmer mellan sig för att matcha råvarutillgångar med kundkrav och minska transportavstånden. Detta har hittills inte varit lika vanligt för skogsbränsle, men en studie i Mälardalen har visat på en stor potential. Medeltransportsträckan skulle sjunka med 3-15 procent om företagen fritt skulle byta skogsbränsle mellan sig. Ett hinder för lägesbyten av skogsbränsle är att det är svårt att beskriva sortiment och kvalitet på ett objektivt sätt – man vet inte riktigt vad man får vid ett byte. Här kommer resultaten från det pågående produktifieringsprojektet inom ESS-programmet att vara till stor nytta.

Systemoptimering

För att underlätta valet av system för sönderdelning och transport har ett webbaserat analysverktyg, Opium, utvecklats av företaget Creative Optimization med stöd från ESS. I verktyget väljer användaren mottagningsplats, tillgängliga terminaler för omlastning och vidaretransport samt vilket sortiment och vilka system för sönderdelning och transport som finns att tillgå. Resultatet presenteras på ett enkelt och tydligt sätt i en karta. Verktyget är fritt att använda och finns på adressen https://opium.creativeoptimization.se/ 

Nr 143-2015    Publicerad 2015-11-10 08:31
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
Flödesplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.