Gå till:

Skog för människor

Skogsbruk, friluftsliv, rekreation – det är många intressen som ska samsas i skogen. Men hur kan skogsbruket undvika konflikter? Och hur vill folk helst att skog ska se ut? Filmen ger några svar.

Allmänhet, friluftsliv, närboende, vandrare, cyklister, orienterare, fågelskådare… Listan på olika intressenter i skogen kan göras lång. Det gör att det är många åsikter om skog och skogsbruk – förutom skogsägarnas och skogsbolagens.

Men det finns arbetssätt för att undvika konflikter. Sveaskog lanserade hösten 2014 en arbetsmetod för hur man ska ta social hänsyn vid åtgärder i skogar där det rör sig mycket människor. Därmed går man därmed i bräschen för skogsbolagen och hoppas slippa en stor del av konflikterna. I filmen intervjuas Karin Fällman som tagit fram arbetsmetoden.

Skogssällskapet Naturupplevelser arbetar med att anpassa skogsområden för friluftsliv. De lägger mycket krut på kommunikation för att minska friktionen mellan de olika intressegrupperna. Marianne Larsson, affärsområdeschef för Skogssällskapet Naturupplevelser, berättar i filmen om hur man samlar alla berörda till samråd, till exempel representanter från markägaren, kommunen, jaktlaget, naturintressen, föreningslivet och så vidare. Det ger bland annat en ökad förståelse för skogsvårdsåtgärder. 

Anders Lindhagen, SLU, forskar bland annat om hur människor upplever skog. Han berättar att ett hygge faktiskt värderas högre än skog av tät sly, som är det människor tycker sämst om. Den skog människor helst vistas i är däremot uppvuxen och gallrade pelarsalar. Och vi tycker bättre om skogen ju äldre den är. 

Filmen visades första gången i samband med konferensen Ukonf15 – framtidens hjältar.

Nr 40-2015    Publicerad 2015-04-15 06:00
0 Kommentarer
Författare

Marie

Larsson-Stern

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.