Gå till:

Sänkta transportkostnader med Krönt vägval

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Ett effektivt sätt att minska transportkostnaderna är att välja den smartaste vägen från skogen till industrin.

Kostnaden för vägar och transporter utgör en tredjedel av industrins totala råvarukostnad, cirka 100–110 kr/m3fub och de fortsätter öka. Valet av bästa möjliga transportväg blir därför allt viktigare. För även om virket och mottagningsplatserna ligger där de ligger, är inte vägen given. 

I en studie i Värmland följde Skogforsk  ett antal virkesfordon i olika transportmiljöer och det visade sig vara mycket stor variation i körhastighet och bränsleförbrukning mellan olika transporter. Körhastigheten påverkades framförallt av kurvighet och vägytans jämnhet. Dessutom visade sig backigheten vara en viktig faktor för bränsleförbrukningen. Räknat på två lika långa uppdrag kan det utan vidare skilja 30 procent i tidsåtgång och 50 procent i bränsleförbrukning.

Krönt vägval hjälper skogsbruket att välja rätt vägar genom att objektivt räkna fram avståndet för den bästa vägen mellan avlägg och inmätningsplats. Det avståndet används också för att fastställa ersättningen till åkaren.  Idag betalas mer än hälften av alla virkestransporter med stöd av Krönt vägval.

Skogforsk har utvecklat systemet på uppdrag av SDC. Krönt vägval lanserades 2009. 

Artikeln publicerades urpsrungligen i Vision 3-2015. Läs hela artikeln nedan. 

Nr 135-2015    Publicerad 2015-10-21 07:00
Transport & logistik
Vägar
Flödesplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.