Gå till:

Samma genetiska variation i brukade skogar som i naturskogar

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
En omfattande studie i norra Sverige visar inte på några skillnader i genetisk variation mellan tallbestånd med ursprung från fröplantager, fröträd eller naturskogar.

I studien beräknades olika mått på den genetiska variationen, som till exempel inavelsgrad och andelen sällsynta och unika genvarianter. Resultaten pekar på att den genetiska variationen är likartad i alla tre beståndstyperna – planterade, fröträdsföryngrade och naturskogar. Forskarna kunde inte heller se att den genetiska variationen inom bestånden varierade, vilket skulle ha visat sig om grupper av närstående träd var mer besläktade än andra.

Förklaringen antas vara att ett tillräckligt stort antal föräldraträd har bidragit till den nuvarande trädgenerationen vilket innebär att den genetiska variationen bevarades på samma nivå.

Undersökningen genomfördes med material från tallbestånd i tre regioner (Arjeplog, Vilhelmina och Hammerdal). I varje region ingick de tre olika beståndstyperna – traditionell plantering med plantor från fröplantage eller bestånd, självföryngring från fröträd och naturskog. Från varje bestånd analyserades cirka 200 träd från ett hektar stora provytor. Trädens DNA från cellkärnor, kloroplaster och mitokondrier undersöktes med genetiska markörer, så kallade mikrosateliter.

Undersökningar av den genetiska variationen i skogen begränsas idag av att laboratoriearbetet är mycket omfattande. Men inom en snar framtid kommer det finnas nya effektivare metoder som också ger möjlighet till fördjupade analyser med högre upplösning. Med de nya metoderna blir det till skillnad från idag möjligt att undersöka en mycket större andel av arvsmassan med betydligt fler genetiska markörer. Den mest begränsande faktorn blir då istället att hitta lämpliga bestånd med känd historik och att samla in materialet.

Nr 74-2015    Publicerad 2015-06-08 09:07
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
García Gil, M.R., Floran, V., Östlund, L., Mullin, T.J., & Andersson Gull, B. 2015. Genetic diversity and inbreeding in natural and managed populations of Scots pine. Tree Genetics & Genomes (2015) 11: 28. DOI 10.1007/s11295-015-0850-5
Författare

Bengt

Andersson Gull

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.