Gå till:

Möjligheter till inrikes sjötransporter av skogsbränsle

Foto: Johanna Enström/Skogforsk
Skulle det gå att utnyttja sjöfarten för transporter av skogsbränsle från norra Sverige till Mälardalen? Denna orienterande studie undersöker möjligheten.

Trots att marknaden för skogsbränsle 2014 i Sverige var låg finns stora förhoppningar om att nya bioeldade kraftvärmeverk och nya biobaserade produkter ska ge en starkare efterfrågan som leder till ett ökat behov av långväga transporter, däribland sjöfart.

En orienterande studie har gjorts kring möjligheterna att utnyttja kustsjöfart för transporter från norra Sverige till Mälardalen. Målsättningen är att beskriva aktuella kostnadsnivåer för båttransport, lagring, lastning och lossning av flis samt att beskriva ”best practice” för hamnhantering och båttransport under svenska förhållanden. Studien bygger på intervjuer och studiebesök i hamnar.

Studien visar att ingen av de existerande svenska hamnarna är beroende av flishantering men att lämplig utrustning finns på många håll. För att hålla en hamnkran med arbete endast för flishantering, krävs en årsvolym på ca 600 000 m3s per år. För transportköparna är hamnarnas kapacitet och flexibilitet av avgörande betydelse. Öppettider är en viktig parameter i detta.

En jämförelse mellan de genomsnittliga produktionskostnaderna och betalningsviljan hos kund, visar att det inte tycks finnas någon marginal för extra transportkostnader. Då priset för sjötransport inklusive hantering i det lägsta exemplet uppgår till 68 kr/MWh, kan det tyckas vara en omöjlig lösning. Men stora kraftvärmeverk har ibland logistiklösningar som kräver mottagning via båt och i dessa fall kan kustsjöfart ändå vara intressant. Kanske kan också nya nischade koncept radikalt sänka kostnaderna för inhemska sjötransporter av skogsbränsle.

Läs Arbetsrapporten i sin helhet som pdf nedan.

Nr 127-2015    Publicerad 2015-10-06 07:32 )
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
Virkes & bränsleegenskaper
Referenser
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.