Gå till:

Kan skötsel minska älgskadorna?

Rädslan för viltskador gör att allt färre skogsägare vågar föryngra med tall. Men med rätt skötsel ökar sannolikheten för en lyckad tallföryngring.

Det visar resultat från forskningsprojekt som Skogforsk drivit i samarbete med bland andra skogsbruket, Skogsstyrelsen, SLU och Svenska Jägarförbundet.

Unga tallplantor lever farligt

Under det första året är tallplantor mycket sårbara för viltbete. Upp till hälften av dem dör redan vid måttlig betning. Det visar en studie där tallplantor klippts för att simulera viltbetning.

Många stammar minskar älgens påverkan

Man kan troligen minska älgskadorna i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och hugga bort skadade träd där det är möjligt – men först vid slutröjningen.

Läs hela artikeln från Vision 2-2015 nedan.

Nr 87-2015    Publicerad 2015-06-30 09:03
Skogsskötsel
Föryngring
Röjning
Skogsskador
Viltskador
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.