Gå till:

Flisning av bränsleved och delkvistad energived med stor trumhugg – CBI 6400

Foto: Lars Eliasson
En studie av fliskvalitet, prestation och bränsleförbrukning för en stor trumhugg vid flisning av bränsleved och delkvistad energived på terminal.

Bränsleved och delkvistad energived transporteras oftast till slutkund eller terminal innan flisning. Traditionellt sker flisningen av bränsleved på terminal med stora skiv- eller trumhuggar, medan träddelar och grot antingen flisas med trumhuggar eller krossas. Tidigare studier har visat att skivhuggarna har hög produktivitet och låg bränsleförbrukning vid flisning av bränsleved. Då man flisar klen delkvistad energived med en skivhugg blir det däremot alldeles för mycket stickor i flisen. Skogforsk har därför studerat fliskvaliteten samt prestationen och bränsleförbrukningen för en stor trumhugg, CBI6400, vid flisning av bränsleved och delkvistad energived på terminal. Den observerade prestationen var 98,3 ton TS per effektiv flisningstimme vid flisning av bränsleved och 94,2 ton TS vid flisning av delkvistad energived.

Bränsleförbrukningen för flishuggen vid flisning av delkvistad energived var lägre, 1,38 liter diesel per ton TS flis, än de 1,61 liter som åtgick vid flisning av bränsleved. Det var betydande skillnader i arbetsmetodik mellan de två förarna och det gör att det är svårt att avgöra om det är materialet eller förarna som påverkat resultaten. Den studerade maskinen är en av de mest högproduktiva huggar vi studerat, och den höga produktiviteten medförde att bränsleförbrukningen per ton TS flis blev förhållandevis låg.

Läs hela Arbetsrapporten nedan.

Nr 110-2014    Publicerad 2014-12-16 08:44
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.