Gå till:

Effektivt skogsbruk - ett långsiktigt miljöarbete

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Så här har ”vanligt utvecklingsarbete” bidragit till att förbättra skogsbruket och minska dess negativa miljöpåverkan.

Under de senaste 50 åren har skogsbrukets utveckling präglats av fyra genomgripande förändringsfaktorer: Mekaniseringen av avverkningsarbetet, informationsteknologins framväxt, entreprenörisering av avverknings- och skogsvårdsarbetet samt ökad hänsyn till naturmiljön. Förändringarna har skett gradvis under många år och har haft stor betydelse för en kontinuerligt förbättrad naturhänsyn och arbetsmiljö i skogsbruket.

Rapporten är en sammanställning av ett antal FoU-resultat från Skogforsk från de senaste åren, satta i ett historiskt utvecklingsperspektiv. Rapporten har ingen ambition att vara heltäckande, utan snarare ge ett antal exempel på hur "vanligt utvecklingsarbete" har bidragit till att förbättra skogsbruket och minska dess negativa miljöpåverkan – både vad gäller naturmiljö och arbetsmiljö.

Läs mer i bifogad PDF.

Nr 91-2014    Publicerad 2014-11-07 00:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.