Gå till:

Utveckling av hinderdetektion för högläggning

Foto: Lars-Göran Sundblad
Kamera och 3D-bilder och en markberedare som upptäcker hinder automatiskt kan i framtiden ge bättre markberedningskvalitet.

Vid högläggning med kontinuerlig framryckning görs punktvisa, intermittenta ingrepp. På marker med många hinder misslyckas ofta ingreppen när aggregatet försöker markbereda på sten och stubbar. Om hinder kunde upptäckas framför den framryckande maskinen skulle ingreppspunkternas position kunna anpassas och förläggas före eller efter hindren. Detta skulle innebära ojämnt planteringsförband men fler bra planteringspunkter.

I ett s.k. SIRIUS-projekt på Luleå Tekniska Universitet har en grupp avgående civilingenjörsstudenter undersökt olika teknikers förmåga att upptäcka hinder. Den mest lovande metoden baseras på s.k. TOF-kamera (Time Of Flight kamera). Med denna teknik skapas en 3D-bild där hinder kan detekteras automatiskt. I en förlängning skulle informationen kunna kopplas till högläggarens styrsystem och därigenom minimera antalet misslyckade högläggningsförsök.

Projektet har varit ett samarbete mellan Skogforsk, SLU och LTU.

Nr 12-2014    Publicerad 2014-02-18 00:01
Skogsskötsel
Markberedning
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
Läs mer
Författare

Urban Bergsten

SLU
 +46 90-786 83 54

Håkan Lideskog

LTU
 +46 920 49 20 27

Staffan Björkman

LTU

Emil Hällman

LTU

Erik Nilsson

LTU

Andreas Nyström

LTU

Alfred Wikner

LTU
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.