Gå till:

Ny teknik kan hitta lönsamt skogsbränsle

Foto: Istockphoto
Med fjärranalys kan skogsbruket i framtiden enklare hitta lönsamma bränsleavverkningar i klena ungskogsbestånd och längs vägar och visa var i terrängen de finns.

Skogforsk har tillsammans med SLU, fjärranalysföretaget Blom och Skogsstyrelsen studerat möjligheten att använda tillgängligt laserdata från Lantmäteriet för att inventera unga skogar och vägkanter. I kombination med ett kalkylverktyg kan man sedan identifiera potentiellt lönsamma trakter. Eftersom maskinkostnaderna är höga och det är dyrt att avverka små träd kan metodenanvändas för att styra avverkningen till områden som sannolikt är lönsamma.

Nr 67-2014    Publicerad 2014-07-29 00:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

MAIW:Maria Iwarsson Wide

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.