Gå till:

Kontinuerlig uppföljning av drivmedelsförbrukning och lastfyllnadsgrad för ETT- och ST-fordon.

Att öka andelen HCT-fordon (High Capacity Transport) ger goda möjligheter att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn.

HCT-fordon förbrukar mindre drivmedels och genererar därmed mindre utsläpp per transporterad enhet. I Sverige pågår just nu en rad projekt där HCT-fordon testas i praktisk drift. Studier visar på en minskad drivmedelsförbrukning med upp till 20 % vid transporter med 90-tonsfordon och 8–12 % för 74-tonsfordon.

Syftet med denna studie var att kontinuerligt följa upp och beräkna drivmedelsförbrukning, lastfyllnadsgrad samt att beskriva hur trafikintensiteten påverkas vid en eventuell övergång till några alternativa HCT-fordon: ETT (90 ton), ST-kran och ST-grupp (74 ton vardera) jämfört med dagens fordon med 60-tons bruttovikt.

Resultat och slutsatser

– Drivmedelsförbrukningen var i genomsnitt 16,90 ml/tonkm och 55,78 l/100 km för ETT-fordonet. ST-kran hade en genomsnittlig drivmedelsförbrukning på 27,57 ml/tonkm och 63,36 l/100 km. ST-grupp hade en genomsnittliga drivmedelsförbrukning på 25,03 ml/tonkm och 55,14 l/100 km.

– Lastfyllnadsgraden varierade mellan 96–99 % för ST-fordonen i studien förutom för tre av ST-fordonen som endast nådde en lastfyllnadsgrad på 89 % av maximalt tillåtna bruttovikten i upp till 50 % av alla vändor de kört.

– Trafikintensiteten för virkesfordon skulle minska med mellan 13–40 % om dagens rundvirkesbilar ersattes med HCT-fordon.

– Fordonsvågar med högre standard och noggrannhet skulle göra det möjligt att öka lastfyllnadsgraden ytterligare. Samtidigt skulle därmed viktdata kunna samlas in automatiskt. Detta skulle ge ytterligare drivmedelsbesparing och minskning av trafikintensitet.

Nr 75-2014    Publicerad 2014-09-01 16:00
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Jenny

Widinghoff

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.