Gå till:

Energieffektiva och trafiksäkra transporter med ETT-bilarna

Om man började med ETT-fordon i stor skala i Sverige skulle utsläppen från timmertransporterna minska med cirka 20 procent, uttryckt i tonkilometer. Dessutom skulle trafiksäkerheten förbättras tack vare färre timmerbilar på vägarna.

ETT-fordonen spelar en viktig roll om Sverige ska nå miljömålen med minskade utsläpp. Lastbilstransporterna har under många år ökat i antal, både i Sverige och i Europa. En del av dessa går att minska genom att kombinera med omlastning till järnväg eller båt. Men inom skogsbruket, där andra transportslag saknas, är det särskilt intressant att hitta lösningar för mer effektiva transporter, till exempel genom mer last på varje fordon.

En Trave Till, alltså ETT-fordon, har 50 procent större lastkapacitet än traditionella timmerbilar.  Fordonstypen har använts för timmertransport i normal trafikmiljö sedan 2009 och en rad olika tester och studier har utförts av VTI, Trafikverket, Volvo, Scania och Skogforsk.

Volvos och Scanias egna tester visar även att ETT-bilarna inte har någon längre bromssträcka än vanliga timmerbilar, mycket tack vara fler hjul i kontakt med vägen och ett nytt bromssystem. Vid väjningsstudierna har man inte heller kunnat utläsa någon skillnad i risken för sladd eller för att fordonet skulle välta.

Se filmen för mer information.

Nr 80-2014    Publicerad 2014-09-15 12:39
Författare

Niklas

Fogdestam

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.