Gå till:

Flerträdshantering i slutavverkning ökar prestationen

Flerträdshantering vid slutavverkning är en metod som används sedan i Sverige sedan 2010 i praktisk skala. Flerträdshanteringen förbättrar ekonomin i klena bestånd genom högre produktion och minskad bränsleförbrukning.

De första studierna av flerträdshantering i slutavverkning genomfördes redan 1990 och sedan 2010 används tekniken i praktisk skala i Sverige. Den uppmätta prestationsförbättringen varierar i olika studier mellan 4 och 16 procent, vilket i huvudsak beror på beståndets medelstamvolym. I samband med studierna har även en sänkning av dieselförbrukningen uppmätts och denna sänkning verkar motsvara prestationshöjningen.

Nr 52-2012    Publicerad 2012-07-01 12:30
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Maskinteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.