Gå till:

Stolar och armstöd – Ergonomisk granskning

Sju stolar som är vanligt förekommande i skogsmaskiner har här granskats med avseende på ergonomiska prestanda. Granskningen har skett enligt de europeiska ergonomiska riktlinjerna för skogsmaskiner.

Enligt riktlinjerna ska stol- och armstöd bekvämt kunna användas av personer av olika storlek. I studien framkom att det är vanligt med brister i inställningsmöjligheter hos stolarna. Detta innebär att det kan det vara svårt för förare av vissa längder och proportioner att hitta en kombination av stol, armstöd och underrede som möjliggör en bra arbetsställning.
Inställningarna ska också vara lätta att göra för att möjliggöra att föraren växlar mellan olika arbetsställningar. Oftast är dock inställningarna krångliga att göra.
Inte för någon av stolarna eller armstöden finns det möjlighet att programmera inställningar, så som det finns i t.ex. lastbilar, eller skalor som hjälper en förare att hitta sin inställning.
Stolarna och armstöden i granskningen befanns vara ergonomiskt acceptabla eller bättre på de flesta punkterna. De skulle dock kunna vara mycket bättre om inställningsmöjligheterna var större, för att ta hänsyn till förare av olika konstitution, och var lättare att göra, för att uppmuntra till variation av arbetsställningen.

Nr 66-2010    Publicerad 2010-01-01 00:28
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.