Gå till:

Ökad tillgång och användning av förädlade plantor

Bristen på plantor från genetiskt förädlat skogsfrö och på skogsodlingsmaterial med högsta möjliga förädlingsnivå, är de största hindren för att omsätta skogsträdsförädlingens resultat skogsråvara.

Detta är slutsatsen av det uppdrags/utredningsarbete som Skogforsk utfört i enlighet med Regeringsbeslut (Jo2008/1883).

Utredningen tog sin utgångspunkt i att kartlägga kunskap och attityder hos skogsägare, skogliga rådgivare och skogsvårdsentreprenörer samt att kartlägga tillgången på förädlade plantor nu och i framtiden. Med det underlaget sammanställdes grundläggande kunskap om produktions- och miljöeffekter av att använda förädlade plantor. I nästa steg utarbetades olika typer av allsidiga beslutsunderlag som stöd vid val av föryngringsmaterial. Utredningen av tillgång och behov av förädlat frö visade på en akut brist på förädlat granfrö och utmynnade i ett antal förslag till åtgärder för att avhjälpa fröbristen.

 

Nr 15-2010    Publicerad 2010-03-15 12:00
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.