Gå till:

Ökad produktion i Svenska kyrkans skogar - med hänsyn till miljö och sociala värden

Föreliggande rapport vill ge ett beslutsunderlag för användning av produktionshöjande åtgärder och ev. konsekvenser på flora och fauna, vatten, klimat och mark samt sociala och kulturella värden.

Effekterna av de produktionshöjande åtgärderna uttrycks i första hand som volymer, antingen i absolut mått (m3sk) eller relativt (%). Eftersom ekonomiska utvärderingar är färskvara och beslutsunderlaget skall ha en varaktighet som är längre prioriterades själva tillväxtseffekterna, medan ekonomiska kalkyler har fått lägre prioritet.
För varje produktionshöjande åtgärd bedömdes konsekvenserna på natur- och miljövärden samt sociala värden. Natur- och miljövärden utgörs av mark, vatten, kol samt flora och fauna. Klimatfrågan hanteras indirekt genom effekterna på kolinlagring och potentiell påverkan på flödena av växthusgaser i skogsekosystemet. De sociala värdena innefattar friluftsliv, jakt och fiske, landskapsbild och kulturmiljö.

Nr 105-2009    Publicerad 2009-01-01 00:16
Hänsyn
Naturhänsyn
Kulturhänsyn
Mark & vatten
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.