Gå till:

Virkesfordonen drog i snitt 5,5 liter diesel per mil

En stor enkät ger en bra grund för arbetet med att sänka dieselförbrukningen vid transport av rundvirke. Ekonomi och miljö är två starka argument för att sänka dieselförbrukningen i skogsbrukets transporter.

Dieselpriset har ökat kraftigt under 2008. I dag utgör bränslet ca 35 procent av åkarens totala kostnader. För att få en bild av den aktuella bränsleåtgången vid rundvirkestransporter genomfördes en landsomfattande enkät. Under en vecka i maj 2008 registrerades bränsleförbrukningen för 150 virkesfordon över hela landet.

5,5 liter diesel per mil var den genomsnittliga bränsleförbrukningen, ca 2,4 liter diesel per ton. Den faktor som påverkar mest är transportavståndet – långa avstånd gav lägre förbrukning.

Nr 26-2008    Publicerad 2008-07-01 12:00
Företagande
Nyckeltal
Transport & logistik
Transportfordon
Läs mer
Författare

Claes

Löfroth

Tidigare anställd
 070 - 515 85 07

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.