Gå till:

Skogsbruk och vatten – en kunskapsöversikt

Vatten utgör en viktig del av det svenska skogslandskapet. Det är sannolikt att skogens vatten kommer att hamna i större fokus framöver. Här sammanfattas dagens kunskap om hur skogsbruk påverkar vatten och mark i Sverige.

När man bedömer effekterna av dagens skogsbruk måste man ta hänsyn till att tillståndet i ytvattnet påverkas av många faktorer, bl.a. historisk mark- och vattenanvändning, nutida miljöproblem som försurning och övergödning och naturliga störningar som bränder och vindfällningar. Skogsbruk innefattar ett antal skogsbruksåtgärder som kan ge kemiska, fysiska och biologiska effekter i vatten under varierande tid och i olika grad. Hur skogsbruksåtgärderna utförs i det enskilda fallet är avgörande för vilka miljöeffekterna blir.

I Redogörelsen ges en utförlig beskrivning av åtgärdernas effekter. Slutavverkning, markberedning, markavvattning och körning i terräng är alla aktiviteter som bör utföras med stor försiktighet för att undvika att de påverkar vattnen. Skogsbrukets påverkan kan minskas genom bra planering och en förbättrad förståelse av skogens vatten.

Nr 14-2008    Publicerad 2008-01-01 23:53
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Stefan Löfgren

SLU,
 018-67 31 28

Leonard Sandin

SLU
 018-67 38 13,

Willem Goedkoop

SLU
 018-67 31 12,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.