Gå till:

Erfarenheter från ”operation Gudrun”

Skogsbruket klarade röjningsarbetet efter Gudrun bra. Arbetet gick snabbare än väntat och virkesskadorna blev mindre omfattande än befarat. I dag är skogsbruket väl rustat för att ta hand om nästa storm och har koll på maskinerna och flödessystemen.

Skogforsk har intervjuat skogsägare, tjänstemän och maskinförare i det stormdrabbade området. Syftet var att samla erfarenheter och kunskaper. Vad gick bra – vad gick mindre bra – och vad kan vi göra för att stå bättre rustade nästa gång det händer?

Att ta hand om så här stora kvantiteter stormfällt virke innebar en stor utmaning för svenskt skogsbruk. I stort sett klarade man dock av arbetet snabbare och bättre än väntat. Våren 2006 var alla större virkeskoncentrationer upparbetade.

En allmän slutsats är att svenskt skogsbruk, med sina effektiva avverknings- och transportresurser, har goda förutsättningar för att planera och genomföra så här storskaliga operationer. En erfarenhet är dock att man inte ska ha för bråttom med att kontraktera extra maskinresurser. Man bör först kartlägga skadorna och industrins mottagningsmöjligheter.

En annan erfarenhet är att virket inte försämrades så fort som många befarade. Ännu vintern 2006 höll merparten av vindfällena timmerkvalitet.

Läs hela Resultat-numret i pdf:en nedan.

Nr 7-2006    Publicerad 2006-01-01 07:00
Transport & logistik
Flödesplanering
Läs mer
Författare

Jan Sondell

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.