Gå till:

Kartläggning av dubbskador

Stålvalsarna har blivit allt vanligare på engreppsskördare i svenskt skogsbruk och dubbskadefrågan är återigen högaktuell.

VMF Qbera har därmed behov av mer information för att kunna klassa inkommande virke korrekt.

Denna studie syftade till att kartlägga olika matarvalsars dubbskadedjup samt samla in information som kan vara relevant för VMF Qbera. Dessutom är målsättningen att ny kunskap skall leda till att andelen avverkningsskadat virke minskar.

Studien kom fram till följande:

  • Majoriteten av matarvalsarna i undersökningen resulterade i skador motsvarande de lägre skadeklasserna. Ingen av studiens matarvalsar visade på skadedjup över 8 mm.
  • Tall var överrepresenterat vad gäller de djupare skadorna. Skadorna var också tydligt beroende av diameter/barktjocklek, vilket inte var lika tydligt för granen.
  • Barken hade en avgörande roll i hur djup skadan blev.

Det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter hos matarhjulen när det gäller att reducera dubbskadorna och kunskapsglappet i övergången från gummihjul till stålvalsar bör överbryggas. Att använda maskinens möjlighet till automatisk tryckinställning kan minska skadan betydligt. Dessutom bör rutinerna för stickprov och virkesmätning bör ses över.

Nr 27-2005    Publicerad 2005-01-01 06:02
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Virkesdata
Aptering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Marie Jonsson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.