Gå till:

Praktiskt prov med automatisk friskkvistaptering

En funktion för automatisk friskkvistaptering finns på skördare från Timberjack.

Sammanfattning
En funktion för automatisk friskkvistaptering finns på skördare från Timberjack. Funktionen bygger på ett samband mellan brösthöjdsdiameter (DBH) och den grövsta toppdiametern på en stock som förväntas hålla friskkvistkvalitet, här kallad Friskkvistkvot.
För att utvärdera möjligheterna att praktiskt utnyttja funktionen genomförde Skogforsk tillsammans med Sveaskog och Assidomän Timber en studie, våren 2003. Projektet genomfördes i tre led: (1) Kalibrering av friskkvistfuntionen, (2) Provsågning vid Kastets sågverk och (3) Simulering av uttagsmöjligheter.

Nr 39-2004    Publicerad 2004-01-01 00:59
Virkes & bränsleegenskaper
Aptering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.