Gå till:

EU-stöd till skogstekniska SME

Syftet har varit att stimulera skogsbrukets små och medelstora företag (SME) inom det skogstekniska området att söka utveck-lingsbidrag, som är helt eller delvis finansierade av EU.

Av störst praktisk betydelse är troligen ökad information om landsbygdsstödet. Det är egentligen ett helt nationellt bidrag men kan delfinansieras av EU sedan ansökande SME har fått sina pengar och lämnat scenen.

Nr 20-2001    Publicerad 2001-01-01 00:41 )
Teknik & maskinarbete
Referenser
Författare

Assar Johansson

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.