Gå till:

Belysningsmiljö på skogsmaskiner vid användande av gasurladdningslampor

Mörkerarbete är i dag ett naturligt inslag i skogsmaskinförarens vardag. Otillfredsställande arbetsbelysning medför trötthet, vilket resulterar i ohälsa och en sämre arbetsprestation

Mätningarna visade att gasurladdningslamporna gav minst dubbelt så starkt ljus jämfört med en bra halogenbelysning. Effektförbrukningen var dock bara 40 % av halogenljusets. Detta starka ljus lämpar sig mycket bra för arbete i slutavverkning, men kan orsaka problem i gallring då grenar och träd kommer så nära lamporna att reflexerna blir påtagliga och mycket störande.

Nr 16-2000    Publicerad 2000-01-01 00:45
Teknik & maskinarbete
Arbetsmiljö
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.