Gå till:

Köldhärdighet och lagringsbarhet hos gran- och tallplantor

I artikeln summeras erfarenheter och resultat från en doktorsavhandling om olika aspekter av tall- och granplantors köldtålighet och lagringsbarhet.

Våren 1999 doktorerade Eva Stattin på en avhandling som handlade om frystolerans hos rötter samt lagringsbarhet hos tall- och granplantor (Root freezing tolerance and storability of Scots pine and Norway spruce seedlings. Swedish University of Agricultural Sciences, Silvestria 105). Avhandlingen visar bland annat att upptagning av barrotsplantor kan tidigareläggas om vinterlagringen inleds med en kyllagringsperiod. Plantornas rötter fortsätter då att härda och efter ett par veckor i kyllager är rötterna tillräckligt härdiga för att klara fryslagring. I avhandlingen utvärderas också två metoder att fastställa lagringsbarhet frysning av plantor till – 25 grader (se Plantnytt 1994:4) och sedan utvärdering av skador via mätning av jonläckage samt mätning av plantskottets torrsubstanshalt (TS-halt) (se Plantnytt 1980:2). Resultatet visade att frystester gav ett säkrare mått på lagringsbarhet. En annan undersökning visade att tallrötters härdighet är starkt beroende av den temperatur som roten exponeras för. Maximal rothärdighet nås efter exponering för ca 0 grader. Två metoder utvärderades för att fastställa köldskador på rötter. Den ena bygger på att mäta det jonläckage som kan uppstå efter cellskador på rötterna via mätning av elektrolytisk konduktans (EC-metoden), den andra den så kallade TTC – metoden mäter den enzymatiska aktiviteten i plantvävnaden. Båda metoderna visade sig ha begränsningar vid praktiskt bruk.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 36-1999    Publicerad 1999-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.