Gå till:

Vinterlagring

Artikeln i serien Plantaktuellt beskriver för och nackdelar med frys- och kyllagring samt ger praktiska exempel på några plantskolors lagringssystem.

De två vanligt förekommande huvudtyperna av lager beskrivs i artikeln. Ett kyllager håller en temperatur strax över 0 grader och fryslager – 2 ner till – 5 grader. För- och nackdelar med de olika lagringsprinciperna gås igenom. Kyllagring kan exempelvis ge problem med gråmögel, men problemet kan undvikas med fryslagring. Fryslagring kräver å sin sida inpackning i täta kartonger för att plantorna inte skall torka ut. Artikeln ger också några praktiska exempel på investeringar i ny kyllagringsteknik vid några plantskolor. 

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 36-1998    Publicerad 1998-01-01 00:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.