Gå till:

Plantors lagringsbarhet och hur den kan fastställas

Detta nummer av Plantaktuellt beskriver hur man via frysning av skott kan få ett säkert mått på om plantor är lagringsbara eller ej. Även TS-halt bestämning beskrivs.

Frystester har visat att det finns ett säkert samband mellan plantors förmåga att utstå långtidslagring i frys eller kyl och skottets förmåga att utstå – 25 grader utan att bli skadat. I artikeln presenteras principer för hur testet genomförs samt resultat av studier. En jämförelse görs med användning av TS-halt (torrsubstanshalt) för att avgöra lagringsbarhet. Denna visar att TS-halten kan vara ett osäkrare mått på lagringsbarhet. I artikeln redogörs också för möjligheter att använda gentester för att förutse lagringsbarhet.

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk

Nr 43-1997    Publicerad 1997-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Eva Stattin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.