Gå till:

Tallföryngringens och trädens kvalitet påverkas av odlingskrukans utformning

Foto: Anders Lindström
En uppföljning av två kontrollerade tallförsök anlagda med plantor odlade i olika odlingssystem visar att odlingskrukans utformning avgör om rotdeformationer uppstår.

En inventering 13 år efter plantering av två kontrollerade tallförsök med plantor odlade i Paperpot, Plantsystem 80 och Hiko V50 visade att odlingskrukans utformning har stor betydelse för hur plantans rotsystem utvecklas. De rotdeformationer som visade sig vara kraftigast för plantor i Paperpotsystemet hade resulterat i den sämsta höjd- och diametertillväxten. Träd odlade i Paperpot visade sig också innehålla mer tjurved och större märgförskjutning än träd odlade i Plantsystem 80. De naturligt föryngrade träden uppvisade de bästa stamegenskaperna. Egenskaper som kan kopplas till ett dåligt utvecklat rotsystem var korrelerade med stamkrokighet och hög andel tjurved. Orsaker till negativa effekter på tillväxt och kvalitetsutveckling hos träd med rotdeformationer diskuteras ingående i artikeln.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 40-1996    Publicerad 1996-11-04 12:46
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Bengt Persson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.