Gå till:

Signalarter och rödlistade arter

Användandet av signalarter och rödlistade arter som indikatorer för biologisk mångfald är en mycket viktig del i arbetet med att identifiera och hitta rika skogsmiljöer.

För att bedömningen av dessa områden ska bli så korrekt som möjligt krävs studier som försöker ta reda på hur vanliga signalarterna är i gamla skogar jämfört med ungskogar.

Nr 3-1996    Publicerad 1996-01-01 00:58 )
Skogsskötsel
Hänsyn
Naturhänsyn
Referenser
Författare

Maria Elofsson

Examensarbete
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.