Gå till:

Biologisk bekämpning i skogsplantskolor

Biologisk bekämpning i svensk växthusodling har en relativt kort historia. Starten skedde i början av 1970-talet bl.a. därför att man fått problem med insekticidresistens hos vissa skadedjur.

Ett skogsbruk med minimal eller ännu hellre ingen användning av kemiska bekämpningsmedel kan mycket väl bli ett effektivt försäljningsargument inom en snar framtid. Även när man gör s.k. livscykelanalyser eller miljökonsekvensbeskrivningar torde det vara en fördel om skogsplantskolorna använt minsta möjliga mängd kemiska bekämpningsmedel

Nr 30-1996    Publicerad 1996-01-01 00:31
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.