Gå till:

Rotskador på täckrotsplantor – effekter av långtidsexponering för låga temperaturer

Vinterlagring under knappa snöförhållanden
Foto: Anders Lindström
Långtidsförvaring av täckrotsplantor vid låga temperaturer visade tilltagande köldskador på rötter med ökad exponeringstid.

Vid långtidsförvaring av härdiga tall-, gran- och contortatallplantor visade det sig att längre exponeringar (120 dygn) vid 0 grader (kyllagring) eller – 4 grader (normal fryslagring) inte påverkade plantornas vitalitet. Om lagringstemperaturen var – 10 grader eller lägre inträffade däremot rotskador redan efter några dygn. Ju lägre temperatur desto tidigare inträffade skadorna. I artikeln diskuteras orsaker till att förlängd exponeringstid av låga temperaturer resulterar i utökade rotskador. Någonstans mellan – 4 och – 10 grader går en gräns då rotskador börjar uppstå efter en längre tids exponering. Rekommendationer ges hur man skall upptäcka rotskador på plantor i odlingstest.   

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 24-1995    Publicerad 1995-11-04 12:31
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Lindström

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.