Gå till:

Planteringsdjupets betydelse

Foto: Christer Nyström
En litteraturstudie visar att det kan vara fördelaktigt att plantera tall- och granplantor djupare i marken än de stått i plantskolan.

Av artikeln i serien Plantnytt framgår att senare gjorda undersökningar pekar mot att det är fördelaktigt att plantera både tall och gran något djupare (5 – 6 cm) än hur de stod i plantskolan. Orsaken till det förbättrade resultatet är troligen en minskad risk för uttorkning av rötterna. Djupplantering kan dock vara olämplig på fuktiga marker där det finns risk för vattenöverskott. Författaren rekommenderar att metoden används på väldränerade torra och friska marker.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 19-1995    Publicerad 1995-11-04 12:07
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.