Gå till:

Lagring inför maskinell plantering

Några försöksled i studien
Foto: Jonas Palm
Plantor som levereras i öppna ställ för automatisk plantmatning i planteringsmaskiner är känsliga för långtidslagring beroende på risk för torka.

Ett antal planteringsmaskiner av modell Silva-Nova har utrustats för helautomatisk plantmatning. Till dessa levereras plantorna inte som tidigare i kartong utan i öppna ställ.  I detta nummer av Plantnytt redovisas resultatet från en studie genomförd våren 1994 med tall och gran odlade i Plantsystem 80. Följande behandlingar ingick 1) helt oskyddade ställ, 2) ställ täckt med frostduk, 3) dito med tak, 4) enbart tak, 5) kontroll i kartong. Temperaturmätningar visar att det bästa skyddet erhålls i kartongen, men skyddsduken har också en god effekt att minska risk för frostskador eller övertemperaturer under dagen. Uttorkningsförlopp följdes liksom plantvitalitet via RGC-tester. Resultaten understryker att man har kort tid på sig för lagring i öppna ställ, speciellt under nederbördsfattiga förhållanden. Redan en vecka innebar starkt nedsatt vitalitet hos både tall och gran. Täckning med duk förbättrade dock lagringssituationen och gav utrymme för lite längre lagringsperioder.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg

Nr 3-1994    Publicerad 1994-11-06 18:57
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.