Gå till:

Plantek – ett nytt system för odling av täckrotsplantor

Odlingssystemet Plantek
Foto: Jonas Palm
Artikeln presenterar Plantek, ett nytt odlingssystem för skogsplantor. Utformning av krukorna beskrivs ingående samt några resultat från provodlingar.

Artikeln ger en detaljerad beskrivning av odlingssystemets design och hur man har anpassat enskilda behållare och krukseten mot bakgrund av rådande kunskap när det gäller materialval hanterbarhet och plantors etablering. När det gäller rotformning har speciell hänsyn tagits för att undvika rotsnurr genom att man både har invändiga styrlister och slitsar i behållarna. De jämförande försök som redovisas tyder på att odlingen i plantskolan fungerar väl så bra som i övriga plantsystem. Den plantskola som börjat använda systemet är Nässja plantskola i Gästrikland.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg

Nr 5-1993    Publicerad 1993-11-06 18:47
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.