Gå till:

Undvik frostskador – skydda plantorna vid frilandslagring

Foto: Hans Ager
Markvärme eller täckning av plantor med plasttak kan skydda frilandslagrade täckrotsplantor från frostskador på skott och rötter.

Låga lufttemperaturer i kombination med begränsad tillgång på snö kan leda till så låga temperaturer i rotzonen att plantrötterna får allvarliga skador (se Plantnytt 1987:4). Det finns flera sätt att skydda plantorna mot frost (se Plantnytt 1989:5). I den här presenterade studien prövades att skydda plantorna med frostskydd som förhindrar värmeutstrålning (tak eller lock) och med hjälp av värme som tillförs underifrån. Försöket visar bland annat att en sarg runt plantorna med ett lock av tvåskiktad polyetenplast kan skydda både skott- och rotdelar mot frost. Vid långa exponeringar för kyla kan dock inte enbart en takkonstruktion hålla emot kylan utan konstruktionen måste kompletteras med värmetillförsel. Denna sker lämpligen underifrån med hjälp av värmeslingor som blir ett effektivt skydd mot frysskador på rötter. Kalkyler för kostnader för värmetillförseln presenteras för olika förutsättningar som testats i experiment. Marklagring på värmebädd reducerar kostnaderna jämfört med upphöjd lagring liksom riklig tillgång på naturligt isolerande snötäcke. Kalkyler visar att om anläggningen behöver vara igång 30 dygn per år blir driftkostnaden (vid 1 kr/kWh) att frilandslagra 10 miljoner täckrotsplantor 345 000 kr om plantorna står på ramar och 183 000 kr om plantorna står direkt på mark.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1992    Publicerad 1992-11-06 18:31
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars Håkansson

Anders Lindström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.