Gå till:

Plantor med köldskadade rötter dör i lagret

Foto: Sigge Falk
Det är viktigt att skydda plantorna mot köld. Ett försök visar att rotskadade plantor får sina skador förvärrade under lagringen.

En standardrekommendation vid plantvård i plantskolor har varit att på alla sätt skydda plantornas rötter mot alltför stark kyla under höst och förvinter. Resultaten från två försök vid Skogshögskolan i Garpenberg visar att rotskadade plantor får sina skador förvärrade under lagringen. Detta gäller oberoende om de lagras i kyl, frys eller på friland. Studierna visar också att oskadade plantrötters köldhärdighet ökar från oktober till januari. Även detta sker oberoende av hur plantorna lagras. Avhärdningen av plantornas rötter på våren är däremot beroende av lagringsmiljö och sker snabbare i kyl och på friland än i frys.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1991    Publicerad 1991-11-04 11:41
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Eva Stattin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.