Gå till:

Stabilitet i yngre tallplanteringar

Foto: Sigge Falk
Plantodling i behållare utan styrlister kan leda till rotsnurr och sämre stabilitet. I artikeln redovisas resultat från praktiska fältplanteringar.

Den tidiga generationen av odlingsbehållare saknade styrlister, och snart upptäckte man att rötterna växte runt i krukan i stället för bara rakt ner och i sidled. Plantor med så kallad rotsnurr riskerar att få stabilitetsproblem när de planteras i fält. I denna artikel från serien Plantnytt redovisas resultat från stabilitetsmätningar i praktiska tallplanteringar och en försöksplantering med plantor odlade i olika behållartyper. Stabiliteten mättes genom att dra träden till olika vinklar och beräkna böjmomentet samt att böja ner träden till marken och registrera eventuella rotbrott. Resultaten visade på problem med plantor som odlats länge i plantskolan i små behållare av Paperpot. Plantor odlade i Blockplant, Hiko och Plantsystem 80 klarade sig bäst. Bra resultat hade också naturligt föryngrade plantor med ett fritt utvecklat rotsystem. Naturligt föryngrade plantor har en stor rotarea, saknar rotdeformationer och har en jämn rotfördelning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 7-1990    Publicerad 1990-11-04 11:03
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.