Gå till:

Svensk plantproduktion 1989

Foto: Mats Hannerz
I Sverige producerades år 1989 610 miljoner plantor. Andelen täckrot var 95 % i Norrland och 60 % i Götaland.

I en artikel i serien Plantnytt redovisas resultat från en undersökning av skogsplantskolornas produktion under 1989. En motsvarande studie för situationen 1981 har publicerats tidigare. Antalet producerade plantor uppgick till 610 miljoner. Siffran går inte att direkt jämföra med 1981 års siffra (423 miljoner), eftersom denna avsåg levererade plantor. Andelen täckrotsplantor ökade kraftigt jämfört med 1981, och år 1989 var täckrotsandelen 60 % i Götaland, 85 % i Svealand och 95 % i Norrland. De vanligaste behållartyperna var HiKo, Blockplant, Planta 80 och Ecopot. Den tidigare vanligaste behållaren, Paperpot, hade försvunnit från marknaden 1989.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 8-1989    Publicerad 1989-08-08 12:44
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.